Board E.S.G.V.

15th board of E.S.G.V. de Club 2016-2017

Chairman/voorzitter:
Jordy Kemmeren
voorzitter@esgvdeclub.nl

Vice-Chairman/vice-voorzitter:
Noël Coenraad
activiteiten@esgvdeclub.nl

Secretary/secretaris:
Kaj van der Heijden
bestuur@esgvdeclub.nl

Treasurer/penningmeester:
Max Obers
penningmeester@esgvdeclub.nl

Acquisition/acquisitie:
Omar Nagati
acquisitie@esgvdeclub.nl